VIDEO

Debat over fraude: tijd voor een goed gesprek

Video: Debat over fraude: tijd voor een goed gesprek

Webinar door NBA  [1:44:10]

NBA
6-12-2021

Op 29 november organiseert de NBA een debat over het verplicht rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverlaring. Het debat is hier voor belangstellenden online te volgen.

Het NBA-consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring' leidde onlangs tot stevige discussies. Ook ontving het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) van de NBA ruim dertig reacties op het document. In een artikel op Accountant.nl heeft ACB-voorzitter Anton Dieleman daarover bericht.

In de optiek van sommige reageerders is verplichte rapportering vooral een maatregel 'voor de bühne'. Anderen menen dat het accountants kan aanzetten tot een meer actieve rol bij het ontdekken van fraude. En tegelijk verwachten het maatschappelijk verkeer en de politiek dat het accountantsberoep stappen zet op het gebied van fraude.

Debat

Tijdens het debat ‘Tijd voor een goed gesprek’ op maandag 29 november (tijd 16.00-17.30 uur) wordt een toelichting gegeven op het voorstel en bezien of, en zo ja hoe, verplichte rapportering een passend antwoord is op de verwachtingen.

In verband met de jongste coronamaatregelen is besloten dit debat live met een zeer beperkt aantal deelnemers te voeren en het tegelijk online uit te zenden. Van de deelnemers aan de live sessie heeft een aantal commentaar ingediend op de consultatie.

Deelnemers aan het debat zijn: Marco van der Vegte (voorzitter NBA), Rob Bergmans (Stuurgroep Publiek Belang), Anton Dieleman (ACB), Marcel Pheijffer (hoogleraar Nyenrode), Diana Clement (voorzitter SRA), Johan Peters (Ons Accountants), Rients Abma (Eumedion), David Tomic (VEB) en Eva Eijkelenboom (VNO-NCW). Gespreksleider is Wim Bartels (KPMG).

logo ExpertBibliotheek

Rapporten op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.expertbibliotheek.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.