VIDEO

Visie op Toezicht 2018 - 2022

De 3 speerpunten

De Nederlandsche Bank
22-11-2017

DNB heeft haar ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ gepubliceerd. Hierin geeft DNB aan dat vooral in goede tijden intensief en streng toezicht van het grootste belang is om de opbouw van excessen tegen te gaan. Vooruitblikkend toezicht blijft belangrijk. DNB benoemt drie speerpunten: inspelen op technologische vernieuwing, sturen op toekomstgerichtheid & duurzaamheid en streng op financieel economische criminaliteit.
De ontwikkelingen van regulatory technology (regtech) kan instellingen helpen de rapportages efficiënter in te richten. DNB wil de eigen toezichtprocessen en communicatie met instellingen verdergaand digitaliseren. Zij doet samen met de sector nader onderzoek naar real-time toezicht. DNB wil zich een visie vormen over de wenselijkheid en juridische consequenties hiervan.

Voor wat betreft de toekomstgerichtheid geeft DNB onder andere aan dat de resolutiefunctie in de verzekeringssector nog minder ontwikkeld is en hier een extra inspanning nodig zal zijn. Naar verwachting zal volgende week het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars naar de Tweede Kamer worden gestuurd met belangrijke “resolutie bouwstenen”.

Door duurzaamheid te integreren in het toezicht wil DNB bijdragen aan de toekomstgerichtheid van de financiële sector. Terecht merkt DNB daarbij op dat prudentiële wet- en regelgeving in principe niet tot doel heeft om duurzame financiering te bevorderen.

Financiële instellingen vervullen naar de mening van DNB nog onvoldoende hun poortwachtersfunctie in het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. DNB kondigt aan bij gebleken misstanden en gebreken in de integere bedrijfsvoering de bestaande wettelijke mogelijkheden te benutten. Zo nodig worden beleidsbepalers persoonlijk aansprakelijk gesteld en wordt met het OM overlegd over mogelijke vervolging.

logo ExpertBibliotheek

Rapporten op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.expertbibliotheek.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.